Kitarriõpetaja annab tunde

IMG_6677Kitarritunnid Tallinnas
Välismaal parimate õpetajate juures kõrghariduse saanud diplomeeritud kitarripedagoog (lõpetatud Turu Kunstiakademia Soomes Timo Korhoneni juhendamisel ja Genfi Muusikakõrgkool Šveitsis Dušan Bogdanovici juures) Dmitri Timoshenko tuleb tagasi Eestisse ja alustab õpilaste vastuvõttu.
Standard programmile lisaks, Dmitri pakub uue ja huvitava, mille järgi rõhk on asetatud komponeerimisele kitarrile.
Kitarrimängule lisaks on võimalik võtta Muusikateoria (Solfeedžo).
Vanus: alates 4 e.a.
Tase: alg, kesk ja akadeemiline
Stiilid: Klassikaline, Pop; Aafrika; Ladina-Ameerika; Jazz(alg), Blues(alg); Improvisatsioon
Koht: Mustamäe
Õpetamise keel: Eesti, Vene, Soome ja Inglise
Kõik huvilised on oodatud!
Lisainfo ja registreerimine:
dmitri.guitar@gmail.com
või
+41 775 1314 41 (Šveits)
6702 152 (Tallinnas, alates 04.07.2016)
Guitar Lessons in Tallinn
Dmitri Timoshenko, a qualified guitar teacher, got his higher musical education with the best teachers in Finland and Switzerland.
In addition to a standard program, Dmitri proposes new and interesting one, with an accent on composition for guitar (also songwriting).In addition to the guitar lessons it is also possible to study music theory.
Age: starting from 4 y.o.
Level: elementary, middle and high (academic)
Styles: Classical, Pop, African; Latin-America; Jazz (beginner), Blues (beginner); Improvisation
Location: Mustamäe
Teaching languages: English, Estonian, Russian and Finnish
Everyone is welcome!
Info and Registration:
dmitri.guitar@gmail.com
or +41 775 1314 41 (Switzerland)
6702 152 (in Tallinn, starting from 04.07.2016)
Уроки игры на гитаре в Таллине
Дипломированный квалифицированный педагог, получивший высшее музыкальное образование за границей у лучших преподавателей музыки и гитары (под руководством Тимо Корхонена в Академия Искусств города Турку, Финляндии и Высшей Школы Музыки в Женеве, Швейцария, под руководством Душана Богдановича), объявляет набор учеников.
К основной стандартной программе прилагается новая и интересная, в рамках которой делается акцент на сочинение музыки для гитары (опыт не обязателен!).
Кроме уроков игры на гитаре, есть также возможность получить уроки по теории музыки (сольфеджио).
Возраст: от 4 лет
Уровень: начальний, средний и академический
Стили: классический, поп, африканский; латина-американский; джаз (начальны), блюз (начальный); импровизация.
Место проведения уроков: Мустамяэ
Языки преподавания: русский, эстонский, финский и английский
Для всех желающих!
Информация и регистрация:
dmitri.guitar@gmail.com
или
+41775131441 (Швейцария)
6702 152 (с 01.07.2016 Таллин)

Sündmuste kalender

8
juuni
09:00 to 00:00
from 08-06-19 to 14-06-19
09:00 to 00:00