Eesti Kitarriseltsi missioon

Eesti Kitarriselts loodi 1993. aastal. Seltsi eesmärk on teostada muusikahariduslikku tegevust, mis on suunatud kitarripedagoogika täiustamisele ning kitarri ja kitarrimuusika propageerimisele Eestis. Eesti Kitarriselts korraldab regionaalseid ja rahvusvahelisi konkursse, kitarriõpilaste laagreid ning meistriklasse ja loengud kitarri eriala üliõpilastele ja õpetajatele, samuti korraldab kitarrimuusika kontserte. Samuti aitame Eesti kitarristidel korraldada esinemisi ja konkurssidest osavõttu välismaal. Me tellime, esitame ja salvestame eesti heliloojate kitarriteoseid. Teeme koostööd kitarrifestivalidega, Eesti Muusikakoolide liiduga.

Eesti Kitarriseltsi visioon

Eesti Kitarriseltsil on soov saada tugevaks ja suure liikmemeeskonnaga erialaliiduks, mis ühendab kõiki, kes on seotud kitarrimängu ning selle õppimise ja õpetamisega Eestis. Meil on plaanis astuda Euroopa Kitarriõpetajate Ühingu liikmeks. Eesti Kitarriseltsi liikmete arv on 2021. aasta seisuga 40, kuid ainuüksi kitarriõpetajaid on Eestis kindlasti rohkem, rääkimata vastava eriala õpilastest või kitarrimuusika austajatest, kes kitarrimängu õppimesega seotud pole. Edaspidi soovime leida veel suuremat kõlapinda muusikamaastikul ning kultuurimaailmas ja meedias üldiselt. Samuti peame oluliseks kitarri aktsepteerimist akadeemiliste muusikaringkondade poolt, millele meie tegevus nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil peab kindlasti kaasa aitama.