Struktuur

Juhatus

 

Eesti Kitarriseltsi olulisemad otsused võtab vastu juhatus.

Juhatuse koosseis on järgmine :

Juliana Kuklin

 

Põhikiri

 

Liikme õigused ja kohustused sätestab Eesti Kitarriseltsi põhikiri.

 

Liikmemaks

 

Eesti Kitarriseltsi liikmemaks on 10 Eurot aastas.

 

Auliikmed

 

Auliikmed on inimesed, kes on teinud suure panuse Eesti kitarriarengu jaoks ja/või Eesti Kitarriseltsi jaoks. Auliikmed ei ole kohustatud maksma liikmemaksu.

Heiki Mätlik

Peep Peterson

Tiit Peterson

Julia Reinman

Mart Soo

Kristo Käo