Struktuur Juhatus   Eesti Kitarriseltsi olulisemad otsused võtab vastu juhatus. Juhatuse koosseis on järgmine : Juliana Kuklin   Liikmemaks   Eesti Kitarriseltsi liikmemaks on 10 Eurot aastas. Swedpank EESTI KITARRISELTS EE982200221011489392   Auliikmed   Auliikmed on inimesed, kes on teinud suure panuse Eesti kitarriarengu jaoks ja/või Eesti Kitarriseltsi jaoks. Auliikmed ei ole kohustatud maksma liikmemaksu. […]