Struktuur Juhatus   Eesti Kitarriseltsi olulisemad otsused võtab vastu juhatus. Juhatuse koosseis on järgmine : Juliana Kuklin   Põhikiri   Liikme õigused ja kohustused sätestab Eesti Kitarriseltsi põhikiri.   Liikmemaks   Eesti Kitarriseltsi liikmemaks on 10 Eurot aastas.   Auliikmed   Auliikmed on inimesed, kes on teinud suure panuse Eesti kitarriarengu jaoks ja/või Eesti Kitarriseltsi […]